Univerzity

Pravideľné prednášky a vedenie predmetov:

Univerzita Komenského

  •  Katedra marketingovej komunikácia (Odborné praktikum)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

  • Fakulta masmediálnej komunikácie (Digitálny marketing)

 

Hosťovské prednášky:

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzita Komenského

  • Fakulta manažmentu (Digital club)
  • Filozofická fakulta (Katedra knižničnej a informačnej vedy)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

  • Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně